Nasz zespół

Marek Wójs

Psycholog, psychoterapeuta, teolog

Absolwent studiów psychologicznych ze specjalizacją psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, teolog. Autor pierwszych w Polsce badań ilościowych nad wpływem metody DMT na zmiany poznawcze i emocjonalne wśród uczestników terapii.

Od 2002r odbył liczne szkolenia i staże w różnych placówkach całej Polski w terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i DMT, m. in. na oddziale dziennym w (należącym do Samodzielnogo Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej), Centrum Psychoterapii w Warszawie; 4-letnie szkolenie w Instytucie DMT w Warszawie. Prowadził zajęcia akademickie w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Od trzech lat zajmuje się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, osobami dorosłymi w kryzysie wieku średniego oraz z osobami po 75 roku życia.
Specjalizuje się w pomocy osobom w kryzysie, po doświadczeniu traumy, w leczeniu nerwicy natręctw, zaburzeń odżywiania (bulimii i anoreksji) oraz w terapii małżeńskiej, pracy z parami. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne, korzysta z technik uruchamiających ciało.

Obecnie współpracuje z fundacją Siódma Rzeka, gdzie działa na rzecz rozwoju twórczego potencjału innych osób. Natomiast praktykę kliniczną prowadzi w Psychocentrum, w Ośrodku Gabinety Terapii i Rozwoju Skrzydła Osobowości oraz Towarzystwie Pomocy Młodzieży, pracując pod stałą superwizją.

Napisz do nas
Psychocentrum na Facebook