Nasz zespół

Monika Niepiekło

doradca kariery, trener, specjalista rynku pracy

Absolwentka socjologii ze specjalizacją komunikacja społeczna Uniwersytetu Szczecińskiego. Po licznych kursach specjalistycznych z metodyki doradztwa, trenerstwa i job coachingu, szkoleniach z narzędzi diagnostycznych, motywacyjnych, posiadająca certyfikat Way2Improve iP Career Coach oraz uprawnienia do program Spadochron FISE. Ukończone studia podyplomowe Doradztwo i Planowanie Karier Osób Niepełnosprawnych  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przeszło dwunastoletnie doświadczenie w konsultacjach indywidualnym i prowadzeniu warsztatów dla   osób w bardzo różnych sytuacjach zawodowych i osobistych. Pomagająca osobom przy wyborze drogi edukacyjnej, planowaniu kariery. Udziela porad zarówno osobom wchodzącym na rynek pracy, jak również osobom z bogatym doświadczeniem zawodowym zmieniającym pracę, poszukującym nowym możliwości zawodowych.

Dzięki wieloletniej pracy w Biurze Karier Uniwersytetu Warszawskiego, współpracy z organizacjami pozarządowymi (m in. Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Centrum Rodziny i Praw Dziecka TPD, Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, CEO, Fundacji Dr Clowna), udziale w strefach doradczych targów pracy, potrafi udzielić porad w prawie wszystkich zawodach, branżach, specjalizacjach rynku pracy. Rozumiejąca problemy osób chorych, niepełnosprawnych,  długotrwale nieobecnych na rynku pracy, mających trudności w określeniu swojego miejsca w złożonej rzeczywistości, mających bardzo wysokie kwalifikacje, ale i tym którzy posiadają kompetencje nie adekwatne do oczekiwań pracodawców.

W trakcie indywidualnych konsultacji i warsztatów może pomóc  w:
– określaniu mocnych stron,
– tworzeniu realnych planów zawodowych, edukacyjnych,
– przygotowywaniu skutecznych dokumentów aplikacyjnych,
– przejściu  metod rekrutacyjnych,
– przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej itp.