Psychoterapeutka

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych borykających się ze stanami depresyjnymi, poczuciem samotności i opuszczenia, kryzysem w relacjach i kryzysem duchowym oraz doświadczających stresu i różnego rodzaju przemocy. Pracuje w nurcie integratywnym w podejściu chrześcijańskim, który pozwala  podejść do problemu uwzględniając całą osobę z jej fizycznością, myślami, emocjami, decyzjami i duchowością.

Jest absolwentką teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  historii na Uniwersytecie Gdańskim. Większość zawodowego życia zajmowała się edukacją oraz formacją duchową młodzieży i dorosłych. Bliska jest jej duchowość ignacjańska. Praca pedagogiczna, a w szczególności konfrontacja z problemami natury psychologicznej wśród młodzieży i dorosłych przynagliły ją do zmiany przestrzeni działalności zawodowej. Od kilku lat angażuje się w dziedzinie pomocy psychologicznej. Ukończyła podyplomowe studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz kształci się w Polskim Instytucie Psychodramy.