psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

dyplomowany psycholog i psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – ośrodku posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT – EDU w Warszawie.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży, terapię systemową rodzin, par/małżeństw. Udzielając pomocy stara się stworzyć bezpieczną przestrzeń do dzielenia się trudnościami i potrzebami. Do każdej osoby podchodzi ze zrozumieniem i empatią. We współpracy z pacjentem kluczowe dla niej jest stworzenie odpowiedniej relacji terapeutycznej.

Obszary wokół, których pracuje:

– zaburzenia lękowe, depresja,
– pomoc i wsparcie kobietom w ciąży i po porodzie
– kryzysy interpersonalne,
– trudności w relacjach osobistych i zawodowych,
– problemy z podejmowaniem decyzji,
– trudności związane z wchodzeniem w dorosłość,
– obniżony nastrój,
– potrzeba rozwoju emocjonalnego,
– obciążenia związane z pochodzeniem z rodzin dysfunkcyjnych (DDA i DDD),
– trudności w stawianiu granic w codziennym życiu,
– potrzeba zrozumienia i przerwania powtarzających się, niechcianych schematów zachowań.

Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach psychologicznych, wykładach oraz szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii psychologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz dba o rozwój osobisty.

Prywatnie jest żoną i mamą.