Doradca zawodowy, coach (kariery, life, kryzysowy, finansowy), socjolog, trener rozwoju osobistego

W czym pomaga:

W obszarze zawodowym wspiera osoby na różnych etapach kariery w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy, osiąganiu celów, określeniu swoich mocnych stron i możliwych ścieżek zawodowych oraz profesjonalnym przygotowaniu do zmiany pracy/zawodu. Pracuje również z ludźmi, których dotknął mobbing, wypalenie zawodowe, kryzys emocjonalny lub wahają się, jaką wybrać drogę rozwoju lub edukacji.

Wspiera w głębszym rozumieniu swoich emocji i potrzeb, skuteczniejszym radzeniu sobie z problemami osobistymi i zawodowymi. W umiejętnym wykorzystywaniu własnych zasobów oraz pojawiających się możliwości. Duży nacisk kładzie na work-life balance, budowanie zdrowych relacji oraz poczucia własnej wartości.

Pomaga zmienić życie na pełniejsze, bardziej zrównoważone, dające poczucie sensu, szczęścia i satysfakcji. Zgodne z własnymi wartościami i osobowością. Pracuje również z osobami pragnącymi uporać się z niską samooceną, ograniczającymi przekonaniami, destrukcyjnymi schematami zachowań lub z pesymizmem. Pokazuje, w jaki sposób wdrażać pomoce nawyki i przekonania, podnieść własną efektywność, wyjść z kryzysów emocjonalnych, nauczyć się zdrowego optymizmu.

Jej pasją jest wspieranie ludzi w znajdowaniu swojej własnej ścieżki oraz rozwijaniu talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem osobistym i zawodowym oraz dobrostanu.

Od ponad 7 lat zajmuje się coachingiem (coaching kariery i life coaching) oraz doradztwem zawodowym. Posiada także uprawnienia coacha kryzysowego i finansowego. Przez 7 lat zajmowała się rekrutacją pracowników, dzięki czemu w kompleksowy sposób potrafi przygotować klientów do rozmów kwalifikacyjnych lub oceny okresowej.

Od 2001 r. pomaga klientom skutecznie rozwijać kompetencje miękkie. Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi, radzenia sobie ze stresem).

W ramach coachingu finansowego wspiera w poradzeniu sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, których źródłem jest sytuacja finansowa, we wdrożeniu nawyków, przekonań i działań, które ułatwiają osiąganie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowe podejście do pieniędzy i efektywne zarządzanie nimi.

Psychoedukacja:

Lubi dzielić się wiedzą i inspirować innych. Opublikowała ponad 150 artykułów dot. HR, coachingu, rozwoju osobistego i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Jest współautorką książki dla studentów „Jak skutecznie wypromować się na rynku pracy”.

Prowadzi na YouTube kanał Twoja Kariera i Psyche.

https://www.youtube.com/channel/UCSt-Ew_erYTSnlTU9LA4Kvw/videos

Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Dodatkowe doświadczenie:

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi. Pracowała zarówno po stronie korporacji oraz MŚP, jak i w agencjach rekrutacyjno – doradczych i szkoleniowych. Przeprowadzała także konsulting w firmach. Wykładała na wyższych uczelniach. Prowadziła m.in. zajęcia z przedmiotu „Doradztwo dla studentów i absolwentów uczelni z zakresu prawa pracy, poszukiwania zatrudnienia” oraz „Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy”. Od 2001 r. zajmuje się również marketingiem i Public Relations.

Jest magistrem socjologii. Ukończyła liczne szkolenia z obszaru psychologii, coachingu, trenerstwa, doradztwa zawodowego, Human Resources.

Obszary, w których się specjalizuje:

– coaching kariery i doradztwo zawodowe

– life coaching
– trening umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego

– coaching kryzysowy

– coaching finansowy

– coaching biznesowy i konsulting (w obszarze HR i marketingu).

ZAPRASZAM do zapoznania się z prostym ćwiczeniem:

Poznaj słabe strony swoich mocnych stron YOUTUBE