Coach, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie Gestalt, Certyfikowanym Coachem Rodzinnym i Doradcą Zawodowym. Zajmuję się wspieraniem rodzin w przezwyciężaniu kryzysów i trudnych sytuacji. Moim celem jest inspirowanie członków rodziny do szukania nowych rozwiązań, dobrych dla nich i ich rodzin.

Wspieram dorosłych i młodzież w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Współprowadzę grupy wsparcia dla młodzieży z trudnościami w relacjach, akceptacji i odnalezieniu siebie. Pracuję też z osobami z rodzin dysfunkcyjnych i z rodzin alkoholowych. Zajmuję się terapią indywidualną i grupową.

Moje ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jakie zdobyłam w biznesie, pomaga mi w pracy z osobami, którym trudno jest wyznaczać granice tak aby zadbać o swoją przestrzeń i swoje potrzeby.

W mojej pracy wykorzystuję narzędzia Lowenowskie, jak również Mindfullness.

Obecnie jestem Psychoterapeutką trzeciego roku szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie oraz członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Certyfikat Coacha Rodzinnego uzyskałam w Instytucie Rozwoju Integralnego. Ukończyłam szkołę Trenera Biznesu i Coachingu Grupy SET. Z wykształcenia jestem ekonomistką, absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz studiów MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego.

Współpracuję z Fundacją EDU&MORE. Pomagałam udzielając porad z zakresu wsparcia psychoterapeutycznego, rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracowałam ze świetlicami dla uchodźców i wspierałam w procesie adaptacji w nowym środowisku społecznym i zawodowym. Swoje zainteresowania w obszarze psychologii i relacji międzyludzkich zgłębiam dzięki szkoleniom i licznym warsztatom w Polsce, jak u zagranicznych trenerów.