Depresja a EEG-biofeedback

04-01-15 admin_krzysiek 0 komentarzy

Poczuj się LEPIEJ!

Pojęcie depresja odnosi się do zespołu objawów, wśród których głównym elementem jest obniżenie nastroju.
Zgodnie z  klasyfikacją WHO  objawy podstawowe depresji to:

  1. Obniżenie podstawowego nastroju, nie podlegające wpływowi wydarzeń zewnętrznych i utrzymujące się, przez co najmniej 2 tygodnie
  2. Utrata zainteresowań lub odczuwania przyjemności
  3. Zmniejszona energia lub zwiększona męczliwość.

Dodatkowo występują: spadek zaufania lub szacunku do siebie, poczucie wyrzutów sumienia lub nieuzasadnionej winy, nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie, zmniejszona zdolność myślenia lub skupienia się, niezdecydowanie, wahanie się, zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej (pobudzenie lub zahamowanie), zaburzenia snu i zmiany łaknienia wraz ze zmianami wagi.

Badania nad etiologią zespołów depresyjnych wskazują na jej wieloczynnikowy charakter, uwzględniający różnorodne uwarunkowania psychologiczne, genetyczne i biologiczne.

Poznawcza teoria depresji stworzona przez Aarona Becka zakłada, że przyczyną depresji są negatywne myśli powstałe na bazie dysfunkcjonalnych przekonań. Teoria ta wyróżnia trzy główne obszary dysfunkcyjnych przekonań:

  1. Przekonanie o własnej ułomności;
  2. Negatywne przekonanie o świecie
  3. Brak nadziei na przyszłość.

Z przekonania o własnej niedoskonałości wynika niska samoocena. Osoba przypisuje sobie winę za negatywne doświadczenia życiowe. Neutralne zachowania ludzi dookoła traktuje, jako skierowane przeciwko sobie.

Osoby depresyjne, częściej niż osoby nie cierpiące na depresje, doświadczały bolesnego przeżycia straty, jak we wczesnym dzieciństwie, tak i ciągu roku lub dwóch lat poprzedzającym depresje.

Anatomiczna teoria depresji głosi, że ta choroba jest spowodowana hyperaktywnością prawego płata czołowego. Studia badawcze w zakresie EEG pokazują, iż osoby w depresji charakteryzuja się specyficznym zapisem w zakresie płata czołowego. Mianowicie zwiększoną amplitudą fal alfa w lewej półkuli, co oznacza jej mniejszą aktywacją. Lewa przednia okolica kory mózgowej odpowiedzialna jest za pozytywne emocje, z nastawieniem motywacyjnym, dążeniem do celu. Natomiast półkula prawa jest zaangażowana w negatywne odczucia, zachowaniam typu wycofania się. W sytuacji gdy osoba jest w depresji, zauważa się większą  aktywacja prawego płatu  czołowego, a mniejsza lewego. W tej sytuacji można zaobserwować u osoby cierpiącej na depresję negatywne nastawienie do podejmowania jakichkolwiek działań, a ponadto deficyt w postrzeganiu pozytywnych doznań, odczuciu przyjmności. Leczenie  psychiatryczne depresji, w zależności od natężenia dolegliwości, opiera się na farmakoterapii, psychoterapii, w depresji lekoopornej stosują się  również elektrowtrząsy. W leczeniu depresji bardzo dobre wyniki daje neuroterapia EEG- Biofeedback (neurofeedback).

Neurofeedback jest skuteczny w modyfikacji tego rodzaju zaburzeń, gdyż polega na tłumieniu niepożądanych, a wzmacnianiu potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania fal mózgowych. Po terapii zwiększa się aktywacja lewej półkuli płata czołowego. Osoba staję się aktywna i optymistyczna. Jest to metoda całkowicie bezpieczna, efektywna i nie wykazująca żadnych skutków ubocznych. Badania nad tym sposobem leczenia potwierdzają poprawę zdrowia pacjentów. Dobre wyniki po terapii EEG- Biofeedback utrzymują się przez lata.

Centrum Terapii Neuron-Biofeedback
www.neuron-biofeedback.pl
e-mail:kontakt@neuron-biofeedback.pl