https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/08/pexels-photo-2312369.jpeg

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Wspieramy kondycję psychiczną pracowników oferując konsultacje psychologiczne online, w gabinecie lub u klienta w biurze. Jesteśmy elastyczni i zawsze gotowi do pomocy. Pomagamy w zakresie: doradztwa zawodowego, coachingu, warsztatów, treningów i szkoleń.
Tworzymy zespół psychologów, psychoterapeutów i coachów. Nasze umiejętności psychologicznepsychoterapeutyczne, coachingowe, trenerskie, rekruterów oraz konsultantów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi ułatwiają nam dopasować się do potrzeb firm.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi wiedzy i umiejętności jesteśmy w stanie pomóc w wielu zakresach.

Daj swoim pracownikom szansę rozwinąć swój potencjał.

 • Jak obudzić motywację
 • Jak radzić sobie ze stresem i go wykorzystać
 • Jak opanować sztukę autoprezentacji
 • Jak poprawić komunikację
 • Jak pokonać lęk
 • Jak ochronić się przed wypaleniem
 • Jak trenować swoje umiejętności

Dziś co czwarty pracownik potrzebuje pomocy psychologa lub coacha. Pogorszenie kondycji psychicznej pracowników powoduje spadek ich produktywności, brak motywacji czy wypalenie zawodowe, a to w konsekwencji powoduje wysoką rotację pracowników w firmie a firmę naraża na ogromne straty finansowe. Wsparcie psychoterapeutyczne pracowników daj

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/08/business2.jpg
https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-design-144.jpg

Prowadzimy też szkolenia

Prowadzimy szkolenia zarówno grupowe, jak i indywidualne treningi umiejętności psychospołecznych (1 na 1).

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • kompetencje interpersonalne (np. asertywność, radzenie sobie ze stresem, komunikacja)
 • kompetencje menedżerskie (np. efektywna komunikacja z pracownikami i udzielanie informacji zwrotnej)
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz mobbingowi i dyskryminacji
 • budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej, praca zespołowa oraz wzmacnianie kreatywności pracowników, rozwiązywanie konfliktów, rekrutacja i selekcja
 • szkolenia z umiejętności psychospołecznych (miękkich) dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób zajmujących się ochroną zdrowia.
 • CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Zapraszamy do kontaktu z nami.