Elżbieta Komaiszko

Elżbieta Komaiszko

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, psychoterapeuta w procesie szkolenia, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji

Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskała również uprawnienia pedagogiczne. Następnie kontynuowała naukę podczas czteroletnich studiów doktoranckich na kierunku psychologia. Obecnie uczestniczy w całościowym, 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo- behawioralnym.

Ukończyła liczne kursy, szkolenia i konferencje służące podniesieniu kwalifikacji i jakości oferowanych usług terapeutycznych. Jest certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, realizatorem rekomendowanych programów profilaktycznych, a także realizatorką autorskich warsztatów terapeutycznych skierowanych do Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz warsztatów rozwojowych.

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Oferuje konsultacje psychologiczne online i psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających dyskomfortu bądź niezadowolenia, w którymś z obszarów swojego życia. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem i kontrolą emocji. Wspiera osoby z zaniżoną samooceną, mające problemy z asertywnością, stawianiem granic czy budowaniem satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Pracuje z osobami, które przeżywają kryzysy osobiste lub są nadwrażlie i mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Pomaga osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych lub współuzależnionych w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i odzyskaniu życiowej równowagi.

W terapii korzysta z różnych metod dostosowanych indywidualnie do problemu. Szczególnie bliskie jest jej podejście poznawczo-behawioralne oraz humanistyczne. Podstawą jej pracy jest relacja z drugim człowiekiem, która stanowi punkt wyjścia do określenia problemu oraz wspólnego wypracowania rozwiązania z poszanowaniem oczekiwań i potrzeb klienta. Psychoterapię rozumie jako oparty na empatii i uważności proces, którego celem jest polepszenie psychofizycznego samopoczucia i poprawa funkcjonowania klienta. W swojej pracy kładzie nacisk na możliwości człowieka w dokonywaniu racjonalnych wyborów i skupia się na wykorzystaniu jego maksymalnego potencjału w zakresie posiadanych umiejętności i zalet. Jej celem zawodowym jest towarzyszenie klientowi w budowaniu autentycznej relacji z samym sobą i w dokonaniu realnej zmiany, która wpłynie pozytywnie na jakość życia.

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/06/Elzbieta-K-1.jpg

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Lokalizacja

ul. Ogrodowa 32a lok 6, Warszawa
ul. Mazurska 13, Zielonka k/ Warszawy (600 m od trasy obwodnicy)

Chcesz porozmawiać. Zadzwoń!

Napisz!