Jest pedagogiem specjalnym, którego pasją jest praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej ukończyłam studia magisterskie na kierunku – pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz pedagogikę wczesnoszkolną. Pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeuta osób ze spektrum autyzmu. Również specjalizuje się w pracy z dziećmi posługującymi się komunikacją alternatywną. Jest trenerem TUS, terapeutą Integracji Sensorycznej. Prowadzi konsultacje, spotkania indywidualne i terapie grupowe dzieci.

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończyła: kurs Sensory Babies – master Claas course, szkolenie Zaburzenia mowy i komunikacja alternatywna AAC, szkolenie z Logorytmiki – ruch słuch słowo, szkolenie podstawowe MAKATON – program rozwoju komunikacji PRKM, kurs I stopnia w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Audiacja wstępna – na podstawie teorii EE Gordona.