Psycholog, live coach, PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE SZKOLENIA

Praca z drugim człowiekiem jest jej pasją, którą stale rozwija uczestnicząc w różnych kurach i szkoleniach. Od wielu lat doświadcza jak praca terapeutyczna zmieniam ludzkie życie. Czasami zmiana następuje szybo, a niekiedy to dłuższy proces. Zawsze jednak poznanie prawdy o sobie i pozwolenie sobie na przyjęcie profesjonalnego wsparcia wnosi dużo dobra.
„Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni? „ Irvin David Yalom.

Studia psychologiczne ukończyła na WSEI w Lublinie. Obecnie jest w trakcie 4 letniego całościowego kursu psychoterapii w nurcie integratywnym w SPCh. Jest to terapia łącząca techniki z równych nurtów aby dobierać metody odpowiednie dla danego pacjenta i jego problemu. Ukończyła również roczne szkolenie z coachingu w Centrum Psychoterapii i Coachingu Fideratio.

Indywidualnie pracujE z osobami:
ze stanami lękowymi
z depresją
z zaburzeniami emocjonalnymi
doświadczającymi kryzysów życiowych
w trudnych relacjach
z syndromem DDA/DDD
współuzależnionymi
z wypaleniem zawodowym
z niską samooceną

Z RODZINAMI MAJĄCYMI PROBLEMY WYCHOWAWCZE

Ceni sobie bardzo pracę z grupami.