Jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i współuzależnień. Pracuje zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Pomagam pacjentom uzależnionym od substancji i zachowań (np. alkohol, pracoholizm, gry komputerowe) jak i osobom uzależnionym emocjonalnie, żyjącym w tzw. toksycznych relacjach i kochającym „za bardzo”.

Pomaga także osobom współuzależnionym oraz z syndromem DDA i DDD. Wspieram osoby doświadczające różnych rodzajów przemocy w środowisku pracy jak i w domu. Prowadzi treningi z zakresu radzenia sobie ze złością, lękiem, asertywnej komunikacji oraz budowania poczucia własnej wartości. Pomaga zadbać o swoje wewnętrzne dziecko oraz radzić sobie z krytykiem wewnętrznym. Pomaga w dotarciu do własnych zasobów i odkrywaniu swojego potencjału. Pomaga jak żyć w zgodzie ze sobą. Motywuję do zmian, zgodnych z wewnętrznymi wartościami, by czerpać satysfakcję z życia i z relacji z innymi ludźmi.

Prowadzi psychoterapię opartą na zaufaniu i szacunku do pacjenta, zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego w Warszawie, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży, Ośrodku Leczenia Uzależnień „Virtus” oraz w Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia.