Psychoterapeutka

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Pedagogikę Montessori i Terapię Pedagogiczną w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin, a także „Intensywny Kurs Mediacji NVC”. Specjalistyczną edukację psychoterapeutyczną zdobywałam w akredytowanej przez PTP Szkole Psychoterapii DDA/DDD „Od syndromu do źródła”. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam m.in. w Stowarzyszeniu OD DO, odbywając staże w grupach oraz prowadząc procesy indywidualne pod superwizją. Prowadziłam także warsztaty i szkolenia psychoedukacjne w Centrum Społecznym „Paca 40”, współtworzyłam Kooperatywę Rodzinną i Społeczną Pracownię Montessori.

W pracy psychoterapeutycznej lubi kontakt z człowiekiem oparty na szacunku, bezpieczeństwie i zaufaniu. Jest zwolenniczką podążania za klientem, towarzyszenia mu i wpierania go w formułowaniu i realizacji jego celów terapeutycznych. Ważna jest dla niej bezpieczna relacja, w której klient może mieć dostęp do wszystkich towarzyszących mu uczuć i przestrzeń do wyrażania ich. Pracuje łącząc różne podejścia terapeutyczne, w nurcie integratywnym, w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta. Swoją pracę poddaję superwizji.

Zaprasza osoby, które doświadczają:

 • lęków
 • niepokoju
 • depresji
 • kryzysów życiowych
 • stresu
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • skutków dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym lub z innym rodzajem dysfunkcji
 • trudności w relacjach osobistych i społecznych
 • powtarzających się wzorców zachowań, nie służących rozwojowi i relacjom
 • skutków traumy relacyjnej
 • stanu bezradności i zagubienia