trener kompetencji społecznych
specjalista pracy socjalnej
licencjonowany trener zumba fitness

Ukończyła studia wyższe licencjackie na kierunku praca socjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.  M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończyła szkolenie z zakresu  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. Uzyskała tytułu licencjonowanego Instruktora Zumba.

Od 2017r. prowadzi grupy dla kobiet uwikłanych w krzywdzące relacje. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Od lat prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji społecznych dla ofiar przemocy. Pracuje indywidulanie i grupowo. Doświadcza i daje dobrą energię.

Prowadzi spotkania indywidualne dla osób: doświadczających przemocy, kobiet uwikłanych w toksyczne relacje, będących w kryzysie, kobiet, które potrzebują zadbać o swoje emocje. Pracuje wg. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i dialogu motywującego. Są to metody oparte na wzmacnianiu mocnych stron i wskazywaniu zasobów. Prowadzi też indywidualny trening kompetencji społecznych w zakresie asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami.

Mówi o sobie wysoko – wrażliwa.
Prywatnie mama dwójki dzieci, posiadaczka kota, poetka, miłośniczka tańca i dobrej muzyki.