Z wykształcenia jest psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach oraz zdobywając nowe kwalifikacje. Jej praca skupia się na obszarze dzieci od 3. roku życia do młodzieży do 18 roku życia, a także na udzielaniu wsparcia rodzicom poprzez podnoszenie ich kompetencji wychowawczych, prowadzenie warsztatów w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ponadto, zajmuje się prowadzeniem zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji oraz trenerem Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR w Centrum PSR / SFA Center Poland.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych środowiskach, m.in. pracując w szkołach podstawowych, przedszkolach państwowych i niepublicznych, w zespołach szkół specjalnych, w poradni psychologiczno- psychoterapeutycznej, w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w ramach pracy w fundacjach. Współpracowała przy realizacji projektów, takich jak „Za życiem” oraz Program „Opieka wytchnieniowa”, skierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu:

– Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim.
– Pedagogiki specjalnej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
– Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
– Terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.