Mecenas Piotr Jankowski jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej i organami ścigania. W swojej ponad 10-letniej praktyce zawodowej prowadził liczne sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty, czy kontakty z dziećmi. Ponadto, reprezentuje Klientów w sprawach karnych na każdym etapie postępowania.

Radca prawny Piotr Jankowski podejmuje się spraw oraz poradnictwa prawnego na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem środków porozumiewania się na odległość