Absolwent psychologii Uniwersytetu SWPS, o specjalności klinicznej i zdrowia oraz Zdrowia publicznego o specjalności profilaktyki społecznej (Collegium Medicum UMK) i technik farmacji. W trakcie szkolenia z zakresu  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia w Integri TSR.

Jako psycholog zajmuje się pracą z dorosłymi, którzy doświadczają różnego rodzaju kryzysów (losowych, adaptacyjnych, egzystencjalnych, partnerskich, związanych z utratą bliskiej osoby (żałoba), z przeżywaniem choroby własnej lub bliskich), lęków, trudności w relacjach, doświadczającymi samotności, zmagającymi się z uzależnieniami chemicznymi (alkohol, narkotyki) i behawioralnymi (sfera seksualna, Internet, telefon), z osobami DDA/DDD, oraz prowadzi wsparcie i pomoc dla osób doświadczających trudności w sferze duchowości, religii, etyki.

Pomaga osobom nieuleczalnie i/lub terminalnie chorym oraz ich Rodzinom a także Pacjentom doświadczającym różnego rodzaju stresu, problemów dotyczących aborcji (w ryzyku zgonu matki, niedokonanej, dokonanej). Pomaga również osobom, zmagającym się z postawioną diagnozą o nieuleczalnej chorobie i ich rodzinom.

Świadczy pomoc dla osób pracujących na co dzień w służbach mundurowych: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, pielęgniarki, lekarze, personel medyczny, Wojsko oraz dla motocyklistów i kierowców (amatorów i zawodowych, wyścigowych, rajdowych) w zakresie różnego rodzaju problemów związanych z psychologia transportu, zachowaniami za kierownicą, związanych z ruchem drogowym, agresją, oraz radzeniem sobie z lękiem i stresem, także dla spedytorów i logistyków w zakresie transportu drogowego, lotniczego i morskiego.

Obejmuje pomocą osoby zmagające się z problemami, kryzysami dotyczącymi wypadków komunikacyjnych, w tym także śmierci kogoś bliskiego lub choroby lub kalectwa z tego powodu wraz z rodzinami.

Doświadczenie: psycholog w Zespole Szkół św. Stanisława Kostki w Warszawie. Praca z podopiecznymi w Domach Pomocy Społecznej w Niegowie, Fiszorze i Loretto. Wolontariusz i pracownik Hospicjum Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Odbywał szkolenia i praktyki w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Warszawie. Pracuje w  warszawskim Hospicjum i Psychocentrum. Pełni także dyżury na Izbie Przyjęć szpitala psychiatrycznego w Tworkach oraz w karetce ratownictwa medycznego. 

Prywatnie pasjonat medycyny, motoryzacji, ogrodnictwa, zdrowego stylu życia, podróży i gry w siatkówkę.