DIAGNOZA ADHD

1200,00 

 • Badanie dzieci i młodzieży: od 7 roku życia, najlepiej w wieku szkolnym
 • 4 spotkania
  1. Wywiad z rodzicem
  2. Diagnoza
  3. Diagnoza c.d
  4. Omówienie diagnozy + wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej)
 • Narzędzia: Skala Inteligencji Stanford Binet SB 5 lub Test MOXO do wyboru
 • Potrzebne dokumenty: opinia ze szkoły dziecka, opinie innych specjalistów wydanych wcześniej np. fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga itp.
Kategoria: