ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ NAJMŁODSZYCH (6-36 miesięcy)
– INTEGRACJA SENSORYCZNA,
LOGORYTMIKA,
GORDONKI ,
METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO,
MASAŻ – DOTYK MOTYLA.

NABÓR ROZPOCZĘTY !!!

 

 • Termin: sobota: 18.11. 2023,
  2.12.2023, 16.12.2023
  13.1.2024, 27.1.2024
  10.2.2024, 24.2.2024
  godz. 9:20 – 10:00; 10:20 – 11:00
 • Cena: 90 zł / za spotkanie
 • Miejsce: Zielonka, ul. Kolejowa 52
 • Zapisy: kontakt@psychocentrum.pl

cel zajęć:

 • wielopłaszczyznowe wspomaganie
  rozwoju dziecka
 • budowanie więzi z dzieckiem
 • nauka odkrywania świata
 • nabywanie nowych umiejętności
 • rozwój społeczny
 • rozwój emocjonalny
 • rozwój sfery słuchowo-wzrokowej
 • uwrażliwienie na rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku
 • wspaniała zabawa rodzic – dziecko

Opis grupy

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie rozwojowe dla najmłodszych.
Podczas zajęć z maluszkami zawsze jest rodzic.

Pracujemy w dwóch grupach, w zależności od wieku dziecka:
I grupa dzieci od 6 miesiąca do 18 miesiąca życia. Spotykamy się o 9:20 – 10:00
II grupa dzieci od 18 miesiąca do 36 miesiąca życia. Spotykamy się o 10:20 – 11:00

Celem zajęć jest wielopłaszczyznowe wspomaganie rozwoju dziecka. Rodzice aktywnie uczestniczący w zajęciach budują więź z dzieckiem oraz wspierają swojego malucha podczas odkrywania świata i zdobywania nowych umiejętności. Dzieci poprzez przebywanie w grupie nawiązują pierwsze relacje społeczne oraz rozwijają się emocjonalnie. A rodzice zdobywają szereg wiedzy i umiejętności dotyczących maluszka. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego i terapeutę integracji sensorycznej.

Aby wspierać wszystkie istotne etapy rozwoju dziecka wykorzystujemy elementy metod terapeutycznych. Na zajęciach wykorzystywane są elementy Metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, Integracji Sensorycznej, Logorytmiki oraz zajęć umuzykalniających w oparciu o teorię prof.Eliasa E. Gordona

Integracja sensoryczna jest fundamentem do prawidłowego rozwoju. Odznacza się umiejętnością pozwalającą prawidłowo odbierać, segregować i przetwarzać bodźce słuchowe, wzrokowe, węchowe, dotykowe, równowagi.
Integracja sensoryczna kształtowana jest przez całe życie, jednak najbardziej intensywnie przebiega w ciągu pierwszych lat życia. Wraz z jej rozwojem dziecko coraz lepiej poznaje zarówno samo siebie, jak i świat, który je otacza.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to jedna z metod wspomagających terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju. Dzieci wykonują ćwiczenia ruchowe, które rozwijają świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni, umiejętność wchodzenia w relację oraz komunikację. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego wpływają pozytywnie na: świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi kontaktu. 

Gordonki to zajęcia umuzykalniające prowadzone zgodnie z metodą Edwina E. Gordona, by maluchy osłuchiwały się z melodiami wykonywanymi w różnych skalach oraz aby poruszały się w zróżnicowanych rytmach.
Spotkanie jest  prowadzone z humorem pełne zabawy i niespodzianek, urozmaicone kolorowymi akcesoriami takimi jak chusty, piórka, wstążki, bańki i piłki oraz prawdziwe instrumenty muzyczne.

Logorytmika to połączenie zajęć rytmicznych z zajęciami logopedycznymi, które oddziałują na sferę słuchową i słuchowo-ruchową dziecka. Dlatego oferujemy dzieciom liczne zabawy muzyczno-ruchowe, wzbogacające dziecięce słownictwo. Stymulujemy rozwój dziecka, rozbudzamy wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, usprawnia narządy mowy. Poza tym zabawy uwrażliwiające dziecko na rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku.

Masaż Dotyk Motyla to krótka i łagodna technika, która dzięki delikatnemu dotykowi uwalnia napięcia, obniża poziom stresu, przywraca przepływ sił witalnych, buduje więź i wspiera proces powrotu do równowagi Masaż powstał w latach 50. XX w. i został opracowany przez lekarkę Evę Reich.

To wszystko chcemy dać dzieciom podczas zajęć.
Taki niezwykły zestaw dla najmłodszych, by pięknie się rozwijały.

UCZESTNICZĄC W zajęciach OTRZYMASZ:

 • Wsparcie specjalisty
 • Różnorodne zajęcia wspomagające
  wielopłaszczyznowy rozwój dziecka
 • Nowe doświadczenie
 • Praktyczną wiedzę
 • Poradę
 • Świetną zabawę

Pracujemy w systemie 20% teorii poprzez psychoedukację i 80% praktyki (ćwiczenia, treningi, wymiana doświadczeń). Pracujemy w atmosferze pełnej życzliwości, otwartości, zaufania i poczucia bezpieczeństwa, tak by uczestnicy mogli swobodnie otwierać się na siebie i inne osoby. Nasze grupy są bardzo kameralne bo zależy nam na jakości pracy grupowej i na tym by uczestnicy mieli lepszy kontakt z psychoterapeutą prowadzącym grupę. Uczestnicząc w spotkaniach możesz mieć pewność, że otrzymasz profesjonalną pomoc i rzetelną wiedzę.

Prowadzący

Karolina rogulska

PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA SI, TERAPEUTA TUS

Dowiedz się więcej