Nasz zespół

Monika Michałowska-Parys

pedagog terapeuta, logopeda - dzieci i dorośli

Magister pedagogiki społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w kierunku logopedii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła  pracując jako wychowawca w domu dziecka oraz wychowawca świetlicy, logopeda szkolny i pedagog terapeuta w szkole państwowej. Prowadzi spotkania indywidualne dla dorosłych z trudnościami logopedycznymi i dla dzieci z problemami logopedycznymi oraz terapię pedagogiczną.
Kocham pracę z dziećmi, pomaganie im w przezwyciężaniu trudności daje ogromną satysfakcje. Lubię prowadzić zajęcia rozwijające sprawność motoryki małej rąk. Od wielu lat prowadzę zajęcia świetlicowe, na których dzieci poznają różne formy rękodzieła oprócz tego prowadzę zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna). Dzięki pozytywnemu nastawieniu do świata oraz łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych, lekcje logopedii i terapia pedagogiczna szybko przynoszą efekt.

Zakres działań logopedycznych:

Wspomaganie rozwoju komunikacji językowej/ Doskonalenie mowy już wykształconej (ćwiczenie dykcji)/ Wykrywanie i diagnozowanie nieprawidłowości rozwoju mowy/ Zapobieganie powstaniu zaburzeń rozwoju mowy (profilaktyka logopedyczna)/  Usprawnianie logopedyczne osób z różnymi formami.

Zaburzenia mowy: rozwojowe zaburzenia mowy na podłożu neurologicznym; zaburzenia mowy spotykane u dzieci, takie jak seplenienie, jąkanie itp. , alalia, dyslalia;  zaburzenia mowy nabyte powstałe w wyniku uszkodzenia aparatu mowy, afonia, dysfonia; upośledzenie fonacji, bezgłos i chrypka wywołane uszkodzeniami krtani, bądź czynnikami psychogennymi, afazja, anartria, dyzartria; zaburzenia mowy nabyte
w wyniku uszkodzenia układu nerwowego

Napisz do nas
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Psychocentrum Sylwia Krajewska. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji i świadczenia na Twoją rzecz usług, w tym realizacji zamówienia. Więcej o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i prawach, jakie Ci przysługują informujemy w Polityce Prywatności.

Psychocentrum na Facebook