Coaching/doradztwo zawodowe

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/terapia-legnica.jpg

Life coaching

nazywany jest także coachingiem życiowym. Ukierunkowany jest na rozwój osobisty Klienta i realizację jego prywatnych celów, zgodnych z własnym systemem wartości.

Life Coaching życiowy dla kobiet może dotyczyć wielu różnych obszarów:

 • Podniesienia poczucia własnej wartości
 • Radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami i emocjami.
 • Umiejętności bardziej optymistycznego patrzenia na świat, cieszenia się życiem, osiągnięcie wewnętrznej równowagi i spełnienia. Wyzbycia się autodestrukcyjnych przekonań, nawyków i schematów myślenia.
 • Lepszego radzenia sobie w kontaktach społecznych, asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów.
 • Budowania związków i relacji lub innych obszarów, w których chcesz dokonać życiowej zmiany i osiągnąć ważne dla Ciebie cele.

Coaching kariery

Celem Life coachingu kariery (coaching zawodowy dla kobiet) jest pomoc Klientowi w rozwoju kariery zawodowej i osiągnięcia satysfakcji z pracy.

Coaching zawodowy może dotyczyć:

 • lepszego radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi i presją w pracy
 • wyjścia z mobbingu i toksycznej pracy
 • odkrycia swoich mocnych stron oraz zwiększenia pewności siebie adekwatnej do posiadanych kompetencji – Life Coaching dla kobiet
 • wzmocnienia automotywacji w procesie szukania pracy, ubiegania się o awans czy chęci przekwalifikowania się
 • ustalenia celów zawodowych
 • zachowania równowagi między życiem osobistym a zawodowym (work – life balance)
 • odzyskania satysfakcji z pracy i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym lub innych obszarów, w których chcesz dokonać zawodowej zmiany i osiągnąć ważne dla Ciebie cele.
https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/Untitled-design-19.jpg
https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/business1.jpg

Coaching kryzysowy

Coaching kryzysowy dla kobiet służy pomocy osobom, które znalazły się w umiarkowanym bądź lekkim kryzysie lub w ciężkim stresie. Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko przywrócenie człowiekowi dostępu do jego zasobów (np. poczucia kompetencji i własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z problemami) oraz pomoc w powrocie do optymalnego funkcjonowania, ale także uzyskanie wzrostu pokryzysowego (o ile klient chce pójść w tym kierunku i pracować nad wykorzystaniem wyjścia z trudnej sytuacji do rozwoju).

Praca z klientem w ramach coachingu kryzysowego składa się z dwóch etapów:

 • Elementów interwencji kryzysowej
 • Life Coachingu dla kobiet klasycznego.

Natomiast z osobami w ciężkim kryzysie ma prawo pracować tylko psychoterapeuta, psychiatra, interwent kryzysowy lub psychotraumatolog.

Coaching finansowy

Coaching finansowy służy pomocy klientowi w poradzeniu sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, których źródłem są pieniądze/ sytuacja finansowa, a także praca nad zrozumiem i zmianą blokujących lub dysfunkcyjnych przekonań i nawyków dotyczących pieniędzy (np. oszczędzania, wydawania, zarabiania, inwestowania).

Life Coaching finansowy dla kobiet może pomóc w uniknięciu pułapek psychologicznych przy podejmowaniu decyzji finansowych, zakupowych i biznesowych, a także we wdrożeniu przekonań, nawyków i działań ułatwiających osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego i zdrowego podejścia do pieniędzy.

Coaching finansowy to nie doradztwo finansowe ani inwestycyjne!

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/Opinie.jpg
https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/10/RS5856_178577303.jpg

Doradztwo zawodowe

Celem doradztwa zawodowego może być znalezienie lepszej pracy, zmiana zawodu lub ścieżki kariery, uzyskania awansu albo przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej lub oceniającej (w tym Assessment/Development Center). Podczas spotkania możemy także pracować nad CV.

Doradztwo zawodowe, takie jak Life Coaching dla kobiet może pomóc w poradzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, mobbingiem, brakiem satysfakcji z pracy lub w powrocie na rynek pracy po dłuższej przerwie np. spowodowanej urlopem macierzyńskim/ wychowawczym.

Podczas sesji doradztwa zawodowego możemy także rozważyć za i przeciw wyboru różnych ścieżek kariery, edukacji lub studiów.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Lokalizacja

ul. Ogrodowa 32a lok 6, Warszawa
ul. Mazurska 13, Zielonka k/ Warszawy (600 m od trasy obwodnicy)

Chcesz porozmawiać. Zadzwoń!

Napisz!