https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/terapia-legnica.jpg

Life coaching

nazywany jest także coachingiem życiowym. Ukierunkowany jest na rozwój osobisty Klienta i realizację jego prywatnych celów, zgodnych z własnym systemem wartości. Life Coaching życiowy dla kobiet może dotyczyć wielu różnych obszarów:

 • Podniesienia poczucia własnej wartości
 • Radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami i emocjami.
 • Umiejętności bardziej optymistycznego patrzenia na świat, cieszenia się życiem, osiągnięcie wewnętrznej równowagi i spełnienia. Wyzbycia się autodestrukcyjnych przekonań, nawyków i schematów myślenia.
 • Lepszego radzenia sobie w kontaktach społecznych, asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów.
 • Budowania związków i relacji lub innych obszarów, w których chcesz dokonać życiowej zmiany i osiągnąć ważne dla Ciebie cele.

Coaching rodzinny

to proces, w którym coach prowadzi proces wspierania rodziny w rozwoju, rozwiązywaniu problemów i budowaniu zdrowych relacji. Głównym celem coachingu rodzinnego jest poprawa komunikacji, zrozumienie wzajemnych potrzeb i wzmacnianie więzi między członkami rodziny.

Coaching rodzinny opiera się na założeniu, że każda rodzina ma w sobie zasoby i potencjał do rozwiązania problemów. Coach pomaga rodzinie odkryć te zasoby, identyfikować cele i opracować strategie działania. W procesie coachingowym coach działa jako neutralny obserwator i przewodnik, który wspiera rodzinę w zdobywaniu nowych perspektyw i podejmowaniu konkretnych kroków.

Podczas sesji coachingowej mogą pojawiać się następujące cele:

 • przywrócenie  porozumienia z dzieckiem,
 • jak skutecznie słuchać, by rozumieć dziecko oraz jak mówić, by dziecko nas słuchało i rozumiało,
 • zaakceptowanie siebie jako rodzica- ojca/matki,
 • świadomie wychowywać dziecko a nie chować (różnice),
 • pełnić rolę facylitatora w życiu dziecka,
 • wzmocnić  relacje,
 • odnaleźć inne perspektywy dla głębszej i mocniejszej więzi rodzinnej
 • i inne.
https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/Untitled-design-19.jpg

Coaching kariery

Celem Life coachingu kariery (coaching zawodowy dla kobiet) jest pomoc Klientowi w rozwoju kariery zawodowej i osiągnięcia satysfakcji z pracy. Coaching zawodowy może dotyczyć:

 • lepszego radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi i presją w pracy
 • wyjścia z mobbingu i toksycznej pracy
 • odkrycia swoich mocnych stron oraz zwiększenia pewności siebie adekwatnej do posiadanych kompetencji – Life Coaching dla kobiet
 • wzmocnienia automotywacji w procesie szukania pracy, ubiegania się o awans czy chęci przekwalifikowania się
 • ustalenia celów zawodowych
 • zachowania równowagi między życiem osobistym a zawodowym (work – life balance)
 • odzyskania satysfakcji z pracy i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym lub innych obszarów, w których chcesz dokonać zawodowej zmiany i osiągnąć ważne dla Ciebie cele.

Coaching kryzysowy

Coaching kryzysowy dla kobiet służy pomocy osobom, które znalazły się w umiarkowanym bądź lekkim kryzysie lub w ciężkim stresie. Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko przywrócenie człowiekowi dostępu do jego zasobów (np. poczucia kompetencji i własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z problemami) oraz pomoc w powrocie do optymalnego funkcjonowania, ale także uzyskanie wzrostu pokryzysowego (o ile klient chce pójść w tym kierunku i pracować nad wykorzystaniem wyjścia z trudnej sytuacji do rozwoju).

Praca z klientem w ramach coachingu kryzysowego składa się z dwóch etapów:

 • Elementów interwencji kryzysowej
 • Life Coachingu dla kobiet klasycznego.

Natomiast z osobami w ciężkim kryzysie ma prawo pracować tylko psychoterapeuta, psychiatra, interwent kryzysowy lub psyc

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/business1.jpg
https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/11/Opinie.jpg

Coaching finansowy

Coaching finansowy służy pomocy klientowi w poradzeniu sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, których źródłem są pieniądze/ sytuacja finansowa, a także praca nad zrozumiem i zmianą blokujących lub dysfunkcyjnych przekonań i nawyków dotyczących pieniędzy (np. oszczędzania, wydawania, zarabiania, inwestowania).

Life Coaching finansowy dla kobiet może pomóc w uniknięciu pułapek psychologicznych przy podejmowaniu decyzji finansowych, zakupowych i biznesowych, a także we wdrożeniu przekonań, nawyków i działań ułatwiających osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego i zdrowego podejścia do pieniędzy.

Coaching finansowy to nie doradztwo finansowe ani inwestycyjne!

Doradztwo zawodowe

Celem doradztwa zawodowego może być znalezienie lepszej pracy, zmiana zawodu lub ścieżki kariery, uzyskania awansu albo przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej lub oceniającej (w tym Assessment/Development Center). Podczas spotkania możemy także pracować nad CV.

Doradztwo zawodowe, takie jak Life Coaching dla kobiet może pomóc w poradzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, mobbingiem, brakiem satysfakcji z pracy lub w powrocie na rynek pracy po dłuższej przerwie np. spowodowanej urlopem macierzyńskim/ wychowawczym.

Podczas sesji doradztwa zawodowego możemy także rozważyć za i przeciw wyboru różnych ścieżek kariery, edukacji lub studiów.

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/10/RS5856_178577303.jpg