https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/08/girl-2696598-scaled.jpg

DDA i DDD kim są?

Wśród pacjentów terapii psychologicznych znajduje się ogromna grupa DDD (Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych). Znaczną ich część stanowią osoby z rodzin z problemem uzależnień (DDA – Dorosłe Dzieci z Rodzin Alkoholowych). Można wyróżnić kilka typów ludzi z tych grup:

 • smutni, często cierpiący na depresję. Cechuje je wspomnienie utraty, braku poczucia uwagi i należytego bezpieczeństwa,
 • uzależnieni, próbujący znaleźć pomoc w alkoholu. Mimo że ich przeszłość związana była z alkoholizmem rodziców, swoje dorosłe życie układają tak samo,
 • współuzależnieni (będący w relacji, w związku z uzależnionym partnerem),
 • wyobcowani, posiadający trudności w kontakcie z innymi,
 • skrzywdzeni, towarzyszy im rozgoryczenie, nieustający żal, złość lub nienawiść,
 • z poczuciem niższości i niekompetencji.

Polecamy KSIĄŻKĘ, dla osób DDA, DDD, która jest pierwszym krokiem do terapii. 

Cechy osób DDA, DDD

Efekt bolesnego dzieciństwa jest widoczny w dorosłym życiu, dlatego też warto szukać pomocy doświadczonego psychoterapeuty. Syndrom DDA/DDD to zespół kilkudziesięciu cech, które utrudniają społeczne oraz emocjonalne funkcjonowanie człowieka. Należą do nich między innymi:

 • lęk przed odrzuceniem,
 • nadmierna kontrola,
 • krytyka siebie i innych,
 • trudność w zakończeniu rozpoczętych spraw,
 • brak znajomości norm społecznych,
 • nieustanne napięcie i stres,
 • unikanie konfliktów lub ich zaostrzanie,
 • trudność w nawiązaniu intymnych relacji,
 • niedocenianie lub pomniejszanie swoich osiągnięć,
 • skłonność do nawiązywania kontaktów z osobami skrzywdzonymi,
 • poczucie bycia innym,
 • postrzeganie świata w biało-czarnych barwach.
https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/08/pexels-martin-pechy-594610_w1-scaled.jpg

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-design-63.jpg

Cel psychoterapii DDA/DDD

Psychoterapia jest potrzebna osobie z rodziny dysfunkcyjnej w momencie, gdy, mimo świadomości swojej przeszłości, nie potrafi wyzbyć się schematów wyniesionych z dzieciństwa. Terapia DDA/DDD ma celu nauczyć rozwiązywania problemów w inny sposób niż dotychczas. Diagnoza postawiona przez psychologa jest kwestią wielowymiarową, indywidualnie dobraną do każdego pacjenta. Sesje terapeutyczne polegają na wspólnym przepracowaniu dysfunkcyjnego wzorca i zachowań oraz pozyskania umiejętności funkcjonowania bez poczucia winy, nadmiernej chęci ratowania innych i uciekania od swoich emocji.

DDD/DDA. Terapia grupowa czy psychoterapia indywidualna?

Istnieją dwie możliwości terapii dla osób DDA/DDD – indywidualna oraz grupowa. Pierwsza z nich jest polecana pacjentom z dużym poziomem lęku, którzy nie chcą opowiadać o swoich problemach w szerokim towarzystwie, boją się braku akceptacji i odrzucenia. W trakcie spotkań z psychoterapeutą mają szansę zbudowania relacji (niekiedy pierwszy raz w życiu), której podstawą jest zaufanie i empatia. Terapia grupowa odbywa się w towarzystwie 6-12 osób, których łączy ten sam problem, podobne doświadczenie i towarzyszące im emocje, dzięki czemu mogą być dla siebie wsparciem. Ogromną zaletą tego typu terapii jest więź między uczestnikami, która tworzy przyjaźń i długotrwałe relacje. Nie istnieje odpowiedź na pytanie, który rodzaj terapii jest efektywniejszy. Zależy to od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta. W rozwianiu wątpliwości dotyczącej wyboru rodzaju spotkań powinien pomóc psycholog podczas pierwszego spotkania.

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-design-134.jpg