https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/06/Joanna-1.jpg

Psycholog, pedagog, psychodietetyk

Absolwentka Psychologii Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie  oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz rehabilitacja i edukacja osób z autyzmem i studiów podyplomowych w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Dietetycznej, w przedszkolach niepublicznych jako psycholog z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, FAS, a także niepełnosprawnością intelektualną, w Centrum Kompleksowej Terapii „Spektrum” w Grodzisku Mazowieckim. Karierę swoją rozpoczynała jako terapeuta środowiskowy oraz psycholog i terapeuta w Specjalistycznym Centrum Diagnozy i Terapii w Warszawie oraz Centrum Terapii PROMITIS. 

Poszerzała swoje umiejętności z zakresu prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, terapii ręki, sensoplastyki, arteterapii oraz wiele innych.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Prowadzi konsultacje rodzinne, okołorozwodowe z rodzicami i dziećmi, terapię indywidualną  z dziećmi i młodzieżą, konsultacje z rodzicami z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD oraz problemami związanymi z uzależnieniami od internetu, gier komputerowych, uzależnieniami substancjami psychoaktywnymi.

Prowadzi pomoc psychologiczną osobom dotkniętym depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, problemami wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, udziela wsparcia rodzicom w sytuacji wychowawczej, udziela praktycznych porad i wskazówek młodym mamom. Zajmuje się także profilaktycznym wsparciem w sytuacji depresji poporodowej oraz innych problemów związanych z macierzyństwem, pomaga w skrajnych przypadkach rodzinom, którzy doświadczyli przemocy psychicznej i fizycznej. 

Ponadto prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży w kierunku specyficznych trudności uczenia się/ dysleksji rozwojowej oraz diagnozę ADHD. 

Wykonuje testy na inteligencję najnowszymi narzędziami Skalami Inteligencji Stanford Binet SB5. 

Jest otwarta na prowadzenie grup wsparcia dla rodziców trudnych nastolatków oraz grup rówieśniczych dla dzieci i młodzieży w celach integracyjnych związanych z nieśmiałością, otwarciem na relacje z innymi.