Joanna Cholewa

Joanna Cholewa

Psycholog, pedagog, psychodietetyk

Absolwentka Psychologii Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie  oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz rehabilitacja i edukacja osób z autyzmem i studiów podyplomowych w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Dietetycznej, w przedszkolach niepublicznych jako psycholog z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, FAS, a także niepełnosprawnością intelektualną, w Centrum Kompleksowej Terapii „Spektrum” w Grodzisku Mazowieckim. Pracowała również jako terapeuta środowiskowy oraz psycholog i terapeuta w Specjalistycznym Centrum Diagnozy i Terapii w Warszawie.

Poszerzała swoje umiejętności z zakresu prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, terapii ręki, sensoplastyki, arteterapii oraz wiele innych.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Prowadzi konsultacje rodzinne, okołorozwodowe z rodzicami i dziećmi, terapię indywidualną  z dziećmi i młodzieżą, konsultacje z rodzicami z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD oraz problemami związanymi z uzależnieniami od internetu, gier komputerowych, uzależnieniami substancjami psychoaktywnymi. Prowadzi terapię ręki, treningi umiejętności społecznych TUS, a także udziela pomocy psychologicznej osobom dotkniętym depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami zachowania, problemami w związku, problemami związanymi z wypaleniem zawodowym, osobom dotkniętym mobbingiem w pracy, stalkingiem, osobom z problemami nastroju związanymi z sytuacją pandemiczną.

https://psychocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/06/Joanna-1.jpg

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Lokalizacja

ul. Ogrodowa 32a lok 6, Warszawa
ul. Mazurska 13, Zielonka k/ Warszawy (600 m od trasy obwodnicy)

Chcesz porozmawiać. Zadzwoń!

Napisz!