Psycholog, trener tus

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, wspierając rodzeństwo dzieci terminalnie chorych, Domu Pomocy Społecznej w Lublinie, współpracując z osobami starszymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach oraz jako wolontariusz w pracy z osobami w kryzysie bezdomności (program „Gorący Patrol”).

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, tendencjami depresyjnymi, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach, brakiem samoakceptacji, mutyzmem. Stara się podążać za potrzebami małego pacjenta, zostawiając mu przestrzeń do rozwoju we własnym tempie. Bazuje na empatii, zrozumieniu oraz pełnej akceptacji. Wychodzi naprzeciw problemom współczesności, pomagając dzieciom i młodzieży, zafascynowanym i pochłoniętym przez media społecznościowe i wirtualny świat. Wspiera dzieci w trudnościach wynikających z trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców) lub zaburzeń tj. autyzm, zespół Aspergera czy ADHD.

 Swoje kompetencje zawodowe poszerzała, uczestnicząc w  kursach, skoncentrowanych na pracy indywidualnej (wsparcie dziecka  z objawami depresyjnymi, terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Metoda Opcji (Son-Rise) jako technika pracy z dziećmi z autyzmem) oraz grupowej (Trening Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społecznych czy Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne).

Prywatnie, mama 2 chłopców. Pasjonatka skandynawskiej literatury, w szczególności  powieści kryminalnych.