DIAGNOZA INTELEKTUALNA

500,00 

  • Badanie dzieci i dorosłych: od 2 roku życia.
  • 3 spotkania
    1. Diagnoza
    2. Diagnoza c.d
    3. wydanie opinii psychologicznej
  • Narzędzia do badania: Skala Inteligencji Stanford Binet SB 5
Kategoria: