Psycholog, seksuolog, terapeuta uzależnień, pedagog, mediator i biegły sądowy

Terapeuta leczenia uzależnień i współuzależnień. Absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończyła Szkołę Terapeutów Uzależnień i Współuzależnień. Ukończyła Szkołę Wyższą na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie licznych staży na oddziałach dziennych i stacjonarnych w Ośrodkach MONAR w Warszawie. Pracuje z pacjentem uzależnionym na wszystkich etapach terapii w systemie grupowym i indywidualnym oraz z osobami doświadczającymi przemocy.

Prowadziła liczne prelekcje w szkołach z dziećmi i młodzieżą o tematyce szeroko pojętej profilaktyki uzależnień oraz szkolenia kadry nauczycielskiej w zakresie „pracy z trudną młodzieżą”. Pełniła dyżury w punkcie konsultacyjnym dla dzieci z problemami szkolnymi i ich rodzicami.

Jest biegłym sądowym oraz mediatorem w sprawach karnych. Przeprowadza diagnozy i bada testami psychologicznymi.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i par. Prowadzi terapię: interwencyjną, osób współuzależnionych, diagnozuje uzależnienia, doświadczających poczucia krzywdy, przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej). Pracuje nad żalem po stracie (żałoba, rozwód), a także z osobami, które chcą nauczyć się asertywności lub podnieść poczucie własnej wartości.

Pasjonuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu psychopatologii i zaburzeń osobowości.

Praca z drugim człowiekiem to dla niej niezwykła podróż w jego wyjątkowy, niekiedy trudny, okupiony bólem i cierpieniem świat. To niezwykła wdzięczność za zaufanie i absolutna radość z możliwości towarzyszenia w niezwykłym procesie zmiany. Priorytetem w jej pracy jest zbudowanie prawidłowej relacji, dającej klientowi poczucie bezpieczeństwa. Celem jej pracy jest pokazanie klientowi jego zasobów i przedstawienie możliwości ich wykorzystania w celu rozwiązania życiowych problemów a także stworzenia większego komfortu i zadowolenia w życiu.