DIAGNOZA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH / DYSLEKSJI

800,00 

 • Badanie dzieci i młodzieży: od 10 roku życia
 • 4 spotkania:
  1. Wywiad z rodzicem,
  2. Diagnoza
  3. Diagnoza c.d
  4. Omówienie diagnozy + wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej
 • Narzędzia do badania: Skala Inteligencji Stanford Binet SB 5
 • Potrzebne dokumenty: opinia ze szkoły dziecka, opinie innych specjalistów wydanych wcześniej jeżeli są.
 • Dodatkowo potrzebne: zeszyty ze szkoły, notatki, sprawdziany itp.
Kategoria: