Sylwia Krajewska Założycielka Ośrodka Psychocentrum 

Autorka:

  • Bajek terapeutycznych dla rodziców i dzieci
    – Opowiedz mi, co u ciebie,
  • Zatrzymaj się ,
  • Dziennika wdzięczności
  • Kart Uważności
  • Kursu online: o budowaniu zdrowych i dojrzałych relacji.

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła 7-miesięczne szkolenie „Life & Business Coachingu” pod patronatem CENTRUM FIDERATIO. Uczestniczyła w 2-letnim szkoleniu w terapii poznawczo – behawioralnej przy Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) w Warszawie. Ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży”. Ukończyła 2-letnie Studium Metod Pracy z Dziećmi ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzinami w Fundacji Dzieci Niczyje. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej przy Centrum Praw Kobiet. Doświadczenie zawodowe zdobywa od ponad 19 lat. Pracowała: w Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domu Dziecka, Ośrodku Pomocy Psychologicznej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i prywatnych gabinetach psychoterapeutycznych.

W szczególny sposób pasjonuje ją praca z osobami z syndromem „kochania za bardzo”, niską samooceną i trudną, niepoukładaną przeszłością (dysfunkcyjny dom, nieuporządkowane relacje z ważnymi osobami w życiu).

Specjalizuje się w pomaganiu osobom, które przeżywają niepewność, kryzysy w relacjach, są w sytuacji trudnych rozstań, mają niską samoocenę, problem z ustanowieniem i ochroną własnych granic, i inne.

Pomaga odkrywać siebie na nowo, rozwijając przy tym świadomość siebie. Jest zwolenniczką prawdy (zdejmowania masek przed samym sobą i światem), wsłuchiwania się w siebie i nieustającej pracy nad sobą w celu pełniejszego życia.

Pracuje z osobami dorosłymi. Oprócz pracy indywidualnej prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz treningi rozwojowe.

W czasie wolnym uwielbia spacery po lesie z psem oraz rękodzielnictwo.