absolwentka Studium Pomocy i Edukacji psychologicznej Intra opartej na założeniach psychoterapii humanistyczno – egzystencjalnej. Terapeutka wspomagająca terapię uzależnień. Swoją pracę opiera na założeniach dialogu motywującego oraz pracy na emocjach . Pomoc psychologiczna jest dla niej pasją a praca z ludźmi spełnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w MONARZE.

Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w wymiarze krótko i długoterminowym. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków uzależnienia i różnego rodzaju dysfunkcji w rodzinie, DDA i DDD. Pomaga osobom doświadczającym cierpienia, którego źródłem są m.in. zaburzenia o charakterze depresyjnym, lękowym, osobom przeżywającym kryzysy egzystencjonalne. A także z osobami doświadczającymi stresu, z osobami borykającymi się z niską samooceną i doświadczającymi poczucia braku sensu życia.

Pracuje poprzez towarzyszenie i wsparcie drugiemu człowiekowi, w poszukiwaniu siebie, ku pełnej akceptacji, wybaczeniu i miłości.

W Psychocentrum prowadzi: terapie indywidualne osób młodych, dorosłych, grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe.