ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi) jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neuropsychiatrycznych u dzieci. Objawy ADHD mogą znacząco wpływać na codzienne życie dziecka, w tym na jego sukcesy szkolne, relacje z rówieśnikami i ogólny rozwój. Wczesne rozpoznanie objawów ADHD jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i interwencji. W tym artykule omówimy, jak rozpoznać objawy ADHD u dzieci.

1. Rodzaje ADHD

ADHD jest klasyfikowane na trzy główne typy, z których każdy charakteryzuje się różnymi objawami:

a) Typ Nadpobudliwy-Impulsywny

 • Nadmierna aktywność fizyczna.
 • Trudności w siedzeniu w miejscu przez dłuższy czas.
 • Impulsywne działanie bez zastanowienia.
 • Przerywanie innym podczas rozmowy.

b) Typ Z Przewagą Zaburzeń Uwagi

 • Trudności w utrzymaniu uwagi na zadaniach lub zabawie.
 • Częste zapominanie o codziennych obowiązkach.
 • Łatwe rozpraszanie się zewnętrznymi bodźcami.
 • Problemy z organizacją i planowaniem zadań.

c) Typ Mieszany

 • Kombinacja objawów nadpobudliwości-impulsywności i zaburzeń uwagi.

2. Objawy Nadpobudliwości-Impulsywności

a) Nadpobudliwość

 • Nieustanne poruszanie się: Dziecko często wierci się, kręci się na krześle lub biega, nawet w sytuacjach, gdy powinno siedzieć spokojnie.
 • Trudności w cichych aktywnościach: Dziecko ma problem z uczestnictwem w cichych grach lub zabawach.
 • Nadmierne gadanie: Dziecko mówi nadmiernie, często przerywając innym.

b) Impulsywność

 • Nieprzemyślane działania: Dziecko podejmuje decyzje bez zastanowienia się nad konsekwencjami.
 • Przerywanie i wtrącanie się: Dziecko przerywa innym w trakcie rozmów lub wtrąca się do zabaw innych dzieci.
 • Trudności w oczekiwaniu na swoją kolej: Dziecko ma problem z czekaniem na swoją kolej w grach lub innych sytuacjach.

3. Objawy Zaburzeń Uwagi

a) Brak Utrzymywania Uwagi

 • Krótka koncentracja: Dziecko ma trudności w utrzymaniu uwagi na zadaniach szkolnych, lekcjach lub podczas zabawy.
 • Łatwe rozpraszanie się: Dziecko łatwo traci uwagę przez zewnętrzne bodźce, takie jak hałasy, ruchy innych osób.

b) Problemy z Organizacją

 • Bałagan: Dziecko ma problem z utrzymaniem porządku w swoim pokoju, plecaku czy biurku.
 • Zapominanie o zadaniach: Dziecko często zapomina o codziennych obowiązkach, takich jak odrabianie lekcji czy przynoszenie potrzebnych rzeczy do szkoły.

c) Unikanie Długotrwałych Zadań

 • Unikanie wysiłku umysłowego: Dziecko unika zadań, które wymagają długotrwałego wysiłku umysłowego, takich jak prace domowe, czytanie czy pisanie.

4. Kiedy Szukać Pomocy?

Jeśli zauważysz u swojego dziecka wiele z powyższych objawów przez co najmniej sześć miesięcy, w różnych kontekstach (w szkole, w domu, podczas zabawy), warto skonsultować się z pediatrą, psychologiem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Profesjonalna ocena pomoże potwierdzić diagnozę ADHD i rozpocząć odpowiednie leczenie lub interwencje.

5. Wczesne Interwencje

a) Terapia Behawioralna

 • Techniki zarządzania zachowaniem: Naucz dziecko technik samoregulacji, takich jak przerwy na relaksację, plany nagród za pozytywne zachowania.

b) Wsparcie Edukacyjne

 • Indywidualne programy nauczania (IPN): Współpracuj ze szkołą, aby stworzyć program edukacyjny dostosowany do potrzeb dziecka.

c) Wsparcie Farmakologiczne

 • Leki: W niektórych przypadkach leki mogą być pomocne w zarządzaniu objawami ADHD. Skonsultuj się z lekarzem w celu omówienia opcji leczenia.

Rozpoznanie objawów ADHD u dzieci może być wyzwaniem, ale wczesna diagnoza i interwencja są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Zwracając uwagę na objawy nadpobudliwości-impulsywności oraz zaburzeń uwagi, rodzice i nauczyciele mogą pomóc dzieciom z ADHD w osiąganiu sukcesów w szkole i w życiu codziennym. Współpraca z profesjonalistami ds. zdrowia psychicznego oraz zastosowanie odpowiednich strategii interwencyjnych może znacząco poprawić jakość życia dziecka z ADHD.

PODOBNE ARTYKUŁY