HomeCategoryArchiwa Poczucie wartości - psychocentrum.pl

Czym jest anoreksja i bulimia?

Zarówno anoreksja jak i bulimia należą do zaburzeń odżywiania. Pierwsze sygnały mogą pojawić się w wieku adolescencji. Najczęściej dotyka dziewczynki w wieku 12 – 18 lat, ponieważ w tym okresie zmienia się ich wygląd ciała, pojawia się więcej tkanki tłuszczowej niż zwykle. Co to jest anoreksja? Termin anoreksja (anorexia) pochodzi z greckich słów: an –...

Po co nam poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości to sedno naszego bytu. Nastawienie do siebie rzutuje na sposób, w jaki interpretujemy swoje sukcesy i porażki, a także kształtuje nasz sposób odnoszenia się do siebie i do innych. Nawet największe dokonania nie zapewnią nam pokoju i zadowolenia, jeśli w głębi serca jesteśmy niespokojni i niezadowoleni z siebie. Można się o tym...

O kobiecej godności…

Godność, to najbardziej podstawowa, egzystencjalna i nienaruszalna wartość sama w sobie. Ona jest bez względu na płeć, wiek, status społeczny, pochodzenie, wyznawaną religię. Wiąże się z poczuciem wartości, wynikającym nie z posiadania jakichś konkretnych cech, czy rzeczy, lecz z tego, że jestem i mam prawo być taka, jaka jestem. Poczucie godności polega na tym, że z...

Poczucie wartości a jakość relacji

Poczucie własnej wartości jest elementem, który  znacząco wpływa na sposób naszego funkcjonowania oraz jakość życia. Od tego jak postrzegamy, oceniamy siebie oraz swoje możliwości, zależy między innymi to w jakie relacje wchodzimy i jakie decyzje podejmujemy. Poziom poczucia własnej wartości rzutuje także na sposób w jaki pokonujemy problemy oraz jak znosimy porażki. To jaką nadajemy...

Poczucie własnej wartości a wygląd u młodych kobiet

Kobieca natura jest bardzo tajemnicza, przepełniona nowymi doświadczeniami. Każdy człowiek uczy się poprzez doświadczenie (C. Rogers), a kobieta lubi zmiany, zwłaszcza te, które dotyczą wyglądu zewnętrznego. Atrakcyjny wygląd jest wizytówką kobiety, a jego doświadczanie jest widoczne na różnych etapach życia. Zarówno młoda dziewczyna jak i dojrzała pani koncentrują się często na swoich cechach zewnętrznych. Już...

Polubić siebie

Poczucie własnej wartości jest ważnym elementem naszego funkcjonowania. Każdy z nas chce czuć się ważny, potrzebny i doceniany. Uzasadniona osiągnięciami wysoka samoocena ułatwia nam nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych, pozwala zdobywać sukcesy, a także sprawia, że łatwiej radzimy sobie z trudnościami. Często słyszymy, że powinniśmy być pewni siebie, dążyć do realizacji celów i marzeń. Bycie pewnym...

Jak wzmocnić poczucie wartości

Choć poczucie własnej wartości kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie, to każdy z nas może wypracować sobie wysoką i zdrową samoocenę. Ogromną rolę odgrywają tu przekonania na nasz własny temat oraz podejście do sukcesów i porażek.   Czy jest poczucie własnej wartości? Od dziecka słyszymy komunikaty na nasz temat. Jeśli rodzice i najbliższe otoczenie jest...

Czy w mocnych stronach może tkwić też słabość?

Zwykle postrzegamy swoje mocne strony jedynie pod kątem zalet. Jednak warto czasem zastanowić się, jakie problemy lub ryzyka mogą wiązać się z nimi. Jest to jeden z ważnych elementów w procesie coachingu. Każdy kij ma dwa końce, czyli co złego może tkwić w mocnych stronach? W coachingu koncentrujemy się zwykle na zasobach naszych klientów. To...

Jesteś zbyt… miły? To niedobrze!

Od dziecka słyszymy, że powinniśmy być zawsze mili i lubiani. Jednak, jeśli staramy się być tacy za wszelką cenę, często pojawia się frustracja i poczucie bycia wykorzystanym. Wpadamy w pułapkę bycia zbyt miłym. Jak można budować dobre relacje z innymi i jednocześnie zadbać o samego siebie? Na czym polega syndrom bycia zbyt miłym? Jak wynika...

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Lokalizacja

ul. Ogrodowa 32a lok 6, Warszawa
ul. Mazurska 13, Zielonka k/ Warszawy (600 m od trasy obwodnicy)

Chcesz porozmawiać. Zadzwoń!

Napisz!