Co to jest ADHD?

ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest zaburzeniem, które rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i obejmuje trzy główne grupy objawów: nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi i nadmierną impulsywność.

Jakie są objawy ADHD?

Wyróżnia się trzy główne grupy symptomów, jakie daje ADHD. Diagnoza u dzieci może być postawiona, jeżeli występuje po jednym z tych objawów:

  1. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej:

– dziecko jest pobudzone: ciągle się wierci, porusza rękami, nogami,
– trudno jest mu spożytkować swoją energię, przez co zachowuje się bardzo ekspresyjnie, biega, krzyczy, szuka nowych aktywności,
– podczas zabawy często zachowuje się nieadekwatnie głośno, nie umie odpoczywać w ciszy i spokoju.

2. Objawy zaburzeń koncentracji uwagi:

– podczas nauki, wykonywania zadań, dziecko nie zwraca uwagi na szczegóły, popełnia liczne błędy
– ma trudności w utrzymaniu uwagi na jednej czynności, szybkie rozprasza się      dekoncentruje,
– wygląda na rozkojarzone, często trzeba kilkakrotnie powtórzyć komunikat lub polecenie,
– ma problemy z zaplanowaniem aktywności i zadań, zwleka z ich rozpoczęciem lub odkłada ich wykonanie na ostatnią chwilę,
– gubi rzeczy – zabawki, przybory szkolne, często nie pamięta, gdzie zostawiło dany przedmiot,
– często zapomina o codziennych obowiązkach, np.: o pościeleniu łóżka, spakowaniu się do szkoły itp.

3. Objawy nadmiernej impulsywności:

– dziecko często odpowiada na pytanie, zanim pytająca osoba skończy je zadawać,
w sytuacjach grupowych (np. w grach i zabawach) nie umie spokojnie czekać na swoją kolej,
– dziecko wyraża swoje myśli w sposób bezpośredni,
– dziecko potrafi wykonać czynność bez zastanowienia się, przemyślenia sytuacji,
– przerywa innym rozmowę lub czynność, „wtrąca się“ w wypowiedzi i aktywności innych.

Diagnozę ADHD najlepiej wykonać u dzieci i młodzieży od 7 roku życia. Diagnozę wykonuje się na pisemny wniosek rodziców o wydaniu opinii.

Diagnoza ADHD w naszym Ośrodku odbywa się w czterech spotkaniach:

– wywiad z rodzicami
– pierwsze spotkanie testowe
– drugie spotkanie testowe i obserwacja pedagogiczna
– spotkanie mające na celu omówienie diagnozy ADHD

Na pierwszym spotkaniu odbywa się rozmowa z rodzicami na temat przebiegu rozwoju dziecka. Ponadto omawiane są aspekty dotyczące objawów ADHD oraz aspekty szkolne i środowiskowe dziecka.

Na drugim i trzecim spotkaniu wykonywany jest test. Jest to skala inteligencji Stanford Binet SB 5 lub test MOXO do wyboru oraz obserwacja pedagogiczna mająca na celu sprawdzenie umiejętności szkolnych dziecka oraz poziomu zaburzeń koncentracji uwagi.

Na ostatnim spotkaniu wydawana jest opinii oraz odbywa się omówienie diagnozy ADHD u dziecka.

ADHD leczenie

ADHD czyli zespól nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i młodzieży należy leczyc poprzez:

– terapię psychologiczną/psychoterapię indywidualną
– metodami BEEG Biofeedback
– farmakoterapię, czyli zastosowanie odpowiedniego leczenia zaburzeń koncentracji u lekarza psychiatry
– trening umiejętności społecznych TUS

W wyniku leczenia objawy ADHD mogą złagodnieć, a problemy szkolne wynikające z nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi zredukują się do mniejszych.

autor: Joanna Cholewa – psycholog, pedagog, psychodietetyk

PODOBNE ARTYKUŁY