Okres dojrzewania to czas wielu zmian, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Nastolatki często zmagają się z wyzwaniami, które mogą wydawać się przytłaczające. Ważne jest, aby rozpoznawać momenty, kiedy zwykłe trudności przekształcają się w poważne problemy wymagające profesjonalnej interwencji.

BEZPŁATNE PORADNIKI PSYCHOLOGICZNE

WYBIERZ Z NASZEJ BIBLIOTEKI BEZPŁATNYCH EBOOKÓW

1. Problemy emocjonalne i behawioralne


Nastolatki mogą przejawiać znaczące zmiany w zachowaniu, takie jak wycofanie społeczne, agresja, nadmierna impulsywność, czy zaburzenia odżywiania. Zmiany te mogą być sygnałem depresji, lęków, problemów z samooceną, czy też innych zaburzeń psychicznych.

2. Problemy w szkole


Gwałtowny spadek wyników w nauce, trudności w koncentracji, unikanie obowiązków szkolnych, czy częste wagary mogą wskazywać na problemy emocjonalne lub trudności w nauce, takie jak dysleksja czy ADHD.

3. Zmiany w zachowaniu społecznym


Nagła zmiana grona przyjaciół, unikanie dotychczasowych aktywności, czy izolacja mogą być sygnałem, że nastolatek zmaga się z problemami, które mogą obejmować narkotyki, alkohol, czy wpływ toksycznego środowiska.

4. Wypowiedzi lub zachowania sugerujące samookaleczenie lub myśli samobójcze


To zawsze jest sygnał alarmowy. Każde wzmianki o samookaleczeniu, myślach samobójczych, czy próbach samobójczych wymagają natychmiastowej reakcji i profesjonalnej pomocy.

5. Problemy z przystosowaniem społecznym


Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, konflikty z rówieśnikami, czy problemy z autorytetami mogą wymagać wsparcia psychologa, aby pomóc młodemu człowiekowi w zdobyciu niezbędnych umiejętności społecznych.

Kiedy warto zgłosić się po pomoc?

Zawsze warto zasięgnąć opinii specjalisty, kiedy obserwuje się niepokojące zmiany w zachowaniu nastolatka. Wczesna interwencja może zapobiec poważniejszym problemom w przyszłości. Psycholog, pedagog, czy psychiatra dziecięcy są w stanie ocenić sytuację i zaproponować odpowiednie formy wsparcia.

Niezwykle ważna jest otwartość w komunikacji z nastolatkiem. Budowanie relacji opartej na zaufaniu i szacunku może pomóc w lepszym zrozumieniu jego potrzeb i trudności.

Pamiętajmy, że prośba o pomoc nie jest oznaką słabości, ale odpowiedzialności i troski o dobrostan psychiczny młodego człowieka. Wsparcie specjalistów, a także rodziny i przyjaciół, może być kluczowe w pomaganiu nastolatkom w przejściu przez trudny okres dojrzewania.

PODOBNE ARTYKUŁY