Asertywność to kluczowa umiejętność, która pozwala na wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób otwarty i szanujący innych. Trening asertywności może pomóc w budowaniu pewności siebie, poprawie relacji i lepszym zarządzaniu konfliktami. Oto przewodnik krok po kroku, jak rozwijać asertywność.

1. Zrozumienie Asertywności

Definicja Asertywności

Asertywność to umiejętność wyrażania siebie w sposób bezpośredni, uczciwy i respektujący prawa innych. Osoba asertywna potrafi jasno komunikować swoje potrzeby i granice, jednocześnie szanując potrzeby i granice innych.

Różnice między Asertywnością a Agresją i Uległością

 • Asertywność: Wyrażanie swoich potrzeb bez naruszania praw innych.
 • Agresja: Narzucanie swoich potrzeb kosztem innych.
 • Uległość: Ignorowanie własnych potrzeb na rzecz zaspokajania potrzeb innych.

2. Samoświadomość

Rozpoznawanie Własnych Emocji i Potrzeb

 • Samorefleksja: Zastanów się, co czujesz i czego potrzebujesz w różnych sytuacjach. Prowadzenie dziennika emocji może pomóc w zrozumieniu własnych reakcji.
 • Ustalanie Priorytetów: Określ, które potrzeby są dla Ciebie najważniejsze i zasługują na wyrażenie.

3. Techniki Komunikacji Asertywnej

Używanie Komunikatów „Ja”

Komunikaty „ja” pomagają wyrazić swoje uczucia i potrzeby bez obwiniania innych. Na przykład:

 • Zamiast: „Nigdy mnie nie słuchasz!”
 • Powiedz: „Czuję się ignorowany, kiedy przerywasz mi podczas rozmowy.”

Aktywne Słuchanie

Aktywne słuchanie polega na pełnym skoncentrowaniu się na rozmówcy i potwierdzeniu jego uczuć i potrzeb. Przykłady:

 • Parafrazowanie: „Jeśli dobrze rozumiem, martwisz się o terminy?”
 • Potwierdzenie: „Widzę, że to jest dla Ciebie ważne.”

Zachowanie Pewności Siebie

 • Kontakt wzrokowy: Utrzymuj kontakt wzrokowy, aby pokazać, że jesteś zaangażowany i pewny siebie.
 • Postawa ciała: Stań prosto, zrelaksowany, ale pewny siebie.
 • Ton głosu: Mów spokojnie i stanowczo, unikając krzyku lub zbyt cichego tonu.

4. Ustalanie i Komunikowanie Granic

Określanie Swoich Granic

 • Samorefleksja: Zastanów się, co jest dla Ciebie akceptowalne, a co nie. Określ swoje granice w różnych kontekstach (praca, rodzina, przyjaciele).
 • Spisywanie granic: Zapisz swoje granice, aby mieć jasność i pewność co do swoich potrzeb.

Wyrażanie Granic

 • Jasne komunikaty: Mów wprost o swoich granicach, na przykład: „Nie mogę pracować po godzinach w tym tygodniu.”
 • Konsekwencje: Wyjaśnij, co się stanie, jeśli granice zostaną przekroczone, na przykład: „Jeśli będziesz nadal przerywał, zakończę tę rozmowę.”

5. Zarządzanie Konfliktami

Podejście Asertywne

 • Pozostawanie spokojnym: Unikaj reagowania w sposób impulsywny. Weź głęboki oddech i zastanów się przed odpowiedzią.
 • Szukaj kompromisów: Staraj się znaleźć rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla obu stron.

Przykłady Techniki

 • Technika zdartej płyty: Powtarzaj swoje stanowisko, aż zostanie zrozumiane, na przykład: „Rozumiem, ale nie mogę tego zrobić.”
 • Wyrażanie empatii: „Rozumiem, że to dla Ciebie ważne, ale ja również mam swoje potrzeby.”

6. Ćwiczenia i Praktyka

Symulacje i Role Playing

Ćwicz asertywne komunikaty w kontrolowanych sytuacjach, takich jak symulacje z przyjaciółmi czy terapeutą. Pomaga to w budowaniu pewności siebie i przygotowaniu na realne sytuacje.

Refleksja i Feedback

 • Refleksja: Po każdej sytuacji, w której próbujesz być asertywny, zastanów się, co poszło dobrze i co można poprawić.
 • Feedback: Poproś zaufane osoby o opinię na temat Twojej komunikacji asertywnej.

Trening asertywności to proces, który wymaga czasu, samoświadomości i praktyki. Zrozumienie różnic między asertywnością, agresją i uległością jest kluczowe dla rozwijania zdrowych i efektywnych umiejętności komunikacyjnych. Przez rozpoznawanie swoich emocji, stosowanie technik komunikacji asertywnej, ustalanie granic oraz zarządzanie konfliktami, można znacząco poprawić jakość relacji i zwiększyć pewność siebie. Pamiętaj, że asertywność to umiejętność, którą można rozwijać, a każdy krok w jej kierunku przynosi korzyści w codziennym życiu.

PODOBNE ARTYKUŁY