Nowy rok to czas refleksji na temat podsumowania minionego roku, a także tworzenia planów na kolejne 365 dni. Dla jednych jest to czas smutny z powodu świadomości upływającego czasu, poniesionych porażek, rozczarowań,  zdrowotnych problemów, utraty bliskich, problemów  w relacjach czy trudności zawodowych. Dla drugich to moment radości bo przypomina sobie swoje sukcesy, zwycięstwa, zawodowe awanse, a może nawet nowe życie.  Ktoś inny jeszcze dokonuje bilansu zysku i strat poniesionych w minionym czasie. Co sprawia, że bardziej skupiamy się na tym czego nie zrobiliśmy, co nam się nie udało, w czym zawiedliśmy, czego żałujemy ? Dlaczego tak trudno wybaczyć sobie pewne decyzje? Dlaczego w końcu  czerpiemy coraz mniej radości z naszego życia? Czy możliwym jest znalezienie sposobu na permanentną radość pomimo doświadczanych trudności?

Taką możliwość daje nam wdzięczne serce. Dziękować możemy za wszystko co spotyka nas w życiu, i to co dobre i to co trudne. Niewątpliwie jest niełatwą sztuką być wdzięcznym za sytuacje, które  ranią, za straty materialne czy w sytuacji gdy tracimy kogoś bezpowrotnie.  Mając jednak  świadomość korzyści jakie płyną z  praktyki wdzięczności w każdej sytuacji możemy zauważyć, że nasz dobrostan wart jest trudu.  Wdzięczność za trudne momenty w naszym życiu, czy to w relacjach, w życiu zawodowym czy rodzinnym jest również niezbędna. A to dlatego, że uruchamia w nas porządane strategie radzenia sobie ze stresem, który w danej chwili nam towarzyszy. Dzięki niej koncentrujemy się na rozwiązaniu zaistniałego problemu, szybciej planujemy jego rozwiązanie. Postawa wdzięczności pozwala nam również  na pozytywną reinterpretację danej sytuacji.

Badania naukowe dotyczące korzyści płynących z wdzięczności prowadzone przez Polskie Forum Psychologiczne dowodzą, iż postawa wdzięczności  za wszystko czego doświadczamy niesie ze sobą szereg korzyści, dzięki którym znacznie łatwiej dostrzec szczęście każdego dnia naszego życia.

„ W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśliwymi”  – David Steindl – Rast

Dlaczego zatem warto praktykować wdzięczność?

Po pierwsze –  wdzięczność to maksymalizacja przyjemności, dzięki niej dłużej doświadczamy szczęścia

Po drugie – wdzięczność  zwiększa satysfakcję z tego co mamy, dzięki czemu rzadziej doświadczamy rozczarowania, żalu czy frustracji.

Po trzecie – wdzięczność zwiększa świadomość duchową, łatwej dostrzec nam siłę wyższą, której można przypisać nadzwyczajne okoliczności np. cud uzdrowienia

Po czwarte – wdzięczność łagodzi toksyczne emocje i stany takie jak zazdrość, chciwość, urazy.

Po piąte – wdzięczność wzmacnia relacje międzyludzkie. Ludzie praktykujący wdzięczność dbają o relacje z innymi ludźmi, mniej doświadczają samotności

Po szóste –  wdzięczność to poprawa zdrowia psychicznego;  dobre samopoczucie zwiększa skłonność do wykonywania ćwiczeń,  co z kolei ma pozytywny wpływ na jakość snu

Rozpoczynając zatem nowy rok życia może warto byłoby  oprócz stworzenia listy noworocznych planów i postanowień dodać dodatkowy punkt.  Wybierz słowo na ten rok, które będzie ci towarzyszyć przez najbliższe 365 dni. Zachęcam aby tym słowem była właśnie „Wdzięczność”.

To długi czas aby się z nią zaprzyjaźnić, a z biegiem czasu potraktować jako nieodłączny element każdego dnia i osobiste narzędzie na drodze do permanentnej radości w szarej codzienności.

„Wdzięczność jest tym najważniejszym składnikiem życia pełnego zadowolenia i sukcesów”.
– Jack Canfield

Literatura:

Brett R. „Twój dziennik” Wyd. Insignis, Kraków r. 2015
Wolanin A. „Wdzięczność , a dobrostan człowieka”- Polskie Forum Psychologiczne, Tom XXV/nr.4 r. 2002

 

Joanna Krajewska – psycholog

PODOBNE ARTYKUŁY