Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nałóg alkoholowy wywiera olbrzymi i, co najważniejsze, długofalowy wpływ nie tylko na uzależnionego, ale też jego bliskich. Łatwo jest stwierdzić, że najbardziej cierpią na tym jego dzieci, ale czy wszyscy, nawet sami zainteresowani, wiedzą, że daje to skutki nawet w ich dorosłym życiu? By je pokonać, w wielu przypadkach konieczne jest wsparcie psychologa lub psychiatry. Zalecana jest specjalistyczna terapia dla dzieci alkoholików. Sprawdź, kto może jej potrzebować.

Syndrom DDA, czyli nałóg zostawia ślady na całe życie

Zagubione, odrzucone i żyjące w ciągłym stresie dziecko alkoholika wykształca specjalne systemy psychologiczne, które pozwalają mu przetrwać w rodzinie z problemem alkoholowym. Warto przy tym wiedzieć, że złe skutki daje nie tylko nałóg jednego z rodziców, ale też fakt, że drugi mocno się na nim skupia, zaniedbując dzieci i ich potrzeby. Daje to ogromne, oczywiście negatywne rezultaty. Poczucie odrzucenia, niskiej wartości i świadomość własnych wad, wyolbrzymionych lub zupełnie fikcyjnych, towarzyszy człowiekowi w kolejnych latach, a jeśli nie podejmie terapii – nawet przez całe życie. To właśnie syndrom DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików, ale jego objawów jest znacznie więcej.

Problem ten mocno rzutuje na relacje z innymi ludźmi. Dorosłe Dziecko Alkoholika często nie potrafi nawiązywać bliskich relacji, mimo iż czuje samotność, szybko kończy związki lub nie daje im szansy, bo, bojąc się odrzucenia, samo woli odrzucić. Nie pomaga w tym też ciągła samokrytyka i niskie poczucie własnej wartości, a nawet skłonność do mówienia nieprawdy, nawet gdy nie ma do tego powodu. Takie cechy psują również oczywiście życie zawodowe i wszelkie inne aspekty egzystencji.

Inne złe skutki wychowywania się w rodzinie alkoholowej to nieumiejętność przeżywania radości i życia w normalności. Dorosłe dzieci alkoholików, nieprzywykłe do stabilizacji, podświadomie „szukają” problemów i kryzysów bądź tworzą je same, na przykład wchodząc w związki z góry skazane na porażkę. Mogą też niestety powielać wzorce rodziców i wiązać się z osobą uzależnioną. W skrajnych przypadkach DDA sam sięga po alkohol.

Co można zrobić z syndromem DDA?

Uświadomienie sobie, że jest się osobą z syndromem DDA, jest ważne, ale w wielu przypadkach nie rozwiązuje problemu. Konieczne jest specjalistyczne wsparcie. W Warszawie można znaleźć terapeutów, którzy mają doświadczenie w pomaganiu osobom z rodzin alkoholowych. Terapia dla dzieci alkoholików polega na korygowaniu złych postaw psychologicznych, budowaniu poczucia wartości i uczeniu nawiązywania zdrowych, trwałych relacji z ludźmi. Jest więc szansą na lepsze, szczęśliwe życie. Jeśli tego potrzebujesz, skorzystaj z pomocy.


W Psychocentrum świadczymy pomoc specjalistyczną indywidualną i GRUPOWĄ dla osób z syndromem DDA.

Przygotowaliśmy też TESTY z listą cech dla DDA.

Sylwia Krajewska – psycholog, terapeuta

PODOBNE ARTYKUŁY